Jason Statham-Hakkasan

Jason Statham at Hakkasan Las Vegas in MGM Grand.